VDO กิจกรรม

ดูทั้งหมด

ภาพกิจกรรม

ดูทั้งหมด

แนะนำโรงเรียน
เรียนรู้สู่อนาคต
กิจกรรมโรงเรียน
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลสมัครเรียน
ติดต่อเรา
โรงเรียนเปรฤทัย สาขาลำลูกกา
ลาลูกกา

81 ม.5 ต.บึงคำพร้อย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี

12150 โทร. 02-9878844