ปฏิทินโรงเรียน

ปี พ.ศ. 2566เดือน

ปรับปรุง ณ   วันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

ธันวาคม 2566
วันที่ กิจกรรม

NO DATA IN DATABASE
แนะนำโรงเรียน
เรียนรู้สู่อนาคต
กิจกรรมโรงเรียน
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลสมัครเรียน
ติดต่อเรา
โรงเรียนเปรฤทัย สาขาลำลูกกา
ลาลูกกา

81 ม.5 ต.บึงคำพร้อย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี

12150 โทร. 02-9878844