ภาพกิจกรรม

กิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือ-เนตรนารี สามัญ ชั้น ป.6

[16/12/2562]

(จำนวน 60  รูป)

001
002
003
004
005
006
แนะนำโรงเรียน
เรียนรู้สู่อนาคต
กิจกรรมโรงเรียน
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลสมัครเรียน
ติดต่อเรา
โรงเรียนเปรฤทัย สาขาวังน้อย
วังน้อย

199 หมู่ 4 ต.พยอม อ.วังน้อย

จ.พระนครศรีอยุธยา 13170

โทร. 035-219270