ภาพกิจกรรม

กิจกรรมวันแม่ (อนุบาล)

[15/8/2559]

(จำนวน 98  รูป)

การแสดงชุด เพลงพระแม่แก้วของแผ่นดิน รำไทย
การแสดงชุด เพลงพระแม่แก้วของแผ่นดิน รำไทย
การแสดงชุด เพลงพระแม่แก้วของแผ่นดิน รำไทย
การแสดงชุด เพลงพระแม่แก้วของแผ่นดิน รำไทย
การแสดงชุด เพลงพระแม่แก้วของแผ่นดิน รำไทย
การแสดงชุด เพลงพระแม่แก้วของแผ่นดิน รำไทย
แนะนำโรงเรียน
เรียนรู้สู่อนาคต
กิจกรรมโรงเรียน
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลสมัครเรียน
ติดต่อเรา
โรงเรียนเปรฤทัย สาขาวังน้อย
วังน้อย

199 หมู่ 4 ต.พยอม อ.วังน้อย

จ.พระนครศรีอยุธยา 13170

โทร. 035-219270