ติดต่อเรา

แผนที่โรงเรียนเปรมฤทัย สาขางวังน้อย

โรงเรียนเปรมฤทัย สาขาวังน้อย

 

199 หมู่ 4 ตำบลพยอม อำเภอวังน้อย

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13170

โทรศัพท์ 035-700833

แนะนำโรงเรียน
เรียนรู้สู่อนาคต
กิจกรรมโรงเรียน
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลสมัครเรียน
ติดต่อเรา
โรงเรียนเปรฤทัย สาขาวังน้อย
วังน้อย

199 หมู่ 4 ต.พยอม อ.วังน้อย

จ.พระนครศรีอยุธยา 13170

โทร. 035-700833