ทำเนียบอาจารย์

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ดร.ณรงค์  ลาภเกิน

 

- อาจารย์ที่ปรึกษาและกรรมการบริหาร

 

- ผู้บริหารดีเด่นของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 

-ผู้บริหารดีเด่นสำนักงานคณะกรรมการประถมศึกษาแห่งชาติ

 

-ผู้บริหารดี ผู้บริหารเก่งและผู้บริหารยอดเยี่ยมของอยุธยา

 

-ครูดีของแผ่นดิน

 

-ข้าราชการตัวอย่างของกระทรวงศึกษาธิการ

 

-รางวัลครูเกียรติยศ Teacher Award

 

-ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัย American Cost Line U.S.A.

 

 

 

 

 


 

นางสุวรรณา  วลัยอักษรลิขิต

-ผู้รับใบอนุญาต / ผู้จัดการ

-ปริญญาโท(การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 

 

 

 

 

 

 


 

นายอานนท์ณัฎฐ์  เปร์มฤทัย

-อาจารย์ที่ปรึกษาและกรรมการบริหาร

 

 

 

 

 

 


 

 

 

นางสมบูรณ์  บุศยศิริ

-ผู้อำนวยการ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แนะนำโรงเรียน
เรียนรู้สู่อนาคต
กิจกรรมโรงเรียน
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลสมัครเรียน
ติดต่อเรา
โรงเรียนเปรฤทัย สาขาลำลูกกา
ลาลูกกา

81 ม.5 ต.บึงคำพร้อย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี

12150 โทร. 02-9878844