สมุดเยี่ยม

กติกาของสมุดเยี่ยมโรงเรียน

 

1)ไม่พูดคำหยาบ ไม่พูดปด ไม่หลอกลวง ไม่พูดวาจาทำให้แตกร้าวกัน ไม่พูดวาจาไร้ประโยชน์

 

2)ไม่โพส ไม่ใส่ร้ายป้ายสี เสียดสี ในสิ่งที่ไม่เป็นความจริง บิดเบือน ตำหนีิติเตียน จาบจ้วงพระรัตนตรัย หรือบุคคลใดๆ ในทางเสียหาย

 

3)ไม่โพสหรือสื่ออะไรต่างๆที่ ละเมิดต่อ กฏหมายบ้านเมือง ศิลธรรม ประเพณี

 

4)ไม่โพส รุป วิดีโอ โป๊ ล่อแหลม ขัดต่อศีลธรรมลงในกระทู้และในรูปตัวแทน

 

5)ไม่เผยแพร่ สิ่งที่เป็นมัจฉาฐิฑิ

แนะนำโรงเรียน
เรียนรู้สู่อนาคต
กิจกรรมโรงเรียน
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลสมัครเรียน
ติดต่อเรา
โรงเรียนเปรฤทัย สาขาลำลูกกา
ลาลูกกา

81 ม.5 ต.บึงคำพร้อย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี

12150 โทร. 02-9878844